10 Şubat 2014 Pazartesi

Sitemizin isminin "Ulusal" olması nedeniyle bizim bazı yerlerle ilişkimiz olup olmadığı soruluyor.

AYDINLATMA!...
Sitemizin isminin Ulusal olması nedeniyle bizim bazı yerlerle ilişkimiz olup olmadığı soruluyor.
Bu nedenle açıklayıcı bilgi vermek lüzumunu hissettik.
Bizim hiçbir kurum ve kuruluşla bir ilişkimiz yoktur.
Ulusal TV. Ulusal Gazeteler vardır. Onlar ayrı kurumdur.
Daha önce bizim Ulusal Haber diye bir gazetemiz vardı. 
Ekonomik sıkıntı nedeniyle kapandı.
Burada, İnternet’e  aynı ismi ve kendi şahsi ismimi kullanarak  habercilik yapmak istedik.
Mesleksel haberler ve yorumların yanında güncel konular ve bilgileri de okurlarımıza aktarmak ve bilgilendirmek amacımız.
Bizim Ulusal TV. Dâhil hiçbir kimseyle ilişkimiz ve hukuksal bir bağımız yoktur.
İki Mesleğimiz var. 
Gümrük Müşavirliği ve Gazetecilik.
Gümrük teşkilatından emekli olduk ve Gümrük Müşavirliği hizmeti vermekteyiz.
Gümrük mevzuat yönünden çok geniştir. Bu mesleği icra edenlerin çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Mevzuatın genişliği birçok sorunları da beraberinde getirmektedir.
İşte biz burada Gazetecilik yönümüzü devreye sokarak, sorunlar ve çözümlerini bu sitede dile getirmek istemekteyiz.
Elbette bunun yanında memleketimizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal konulara da değinmek istemekteyiz.
Mümkün olduğunca yapıcı ve öz eleştiriler yaparak gerçekleri dile getirmeye çalışacağız.
Devlet bizim devletimizdir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sosyal, Demokrat bir Hukuk devletidir. Halkın egemenlik gücü ön plandadır.
 Ulusal egemenliğin en önemli göstergelerinden biri meclis ve onu oluşturan demokratik seçimlerdir. Uluslar bu sayede kendi egemenliklerini oluşturabilirler.
Siyasi Partileri ve devleti idare eden İktidar Partisini beğenmeyebilirsin.
Halk seçim sandığına gittiğinde tercihini yapar ve en fazla oy alan siyasi parti iktidara gelir.
İktidar olan Parti elindeki yetkileri elbette Hukukun ve Kanunların kendisine verdiği yetki çerçevesinde kullanmak zorundadır.
Bunun dışına çıkan yöneticiler elbette uyarılacak ve yanlışları dile getirilecektir.
Ancak, Basın ve Yayın organları, yıkıcı olmayıp yapıcı ve gerçeklerden uzaklaşmadan, yalan haber yapmadan gereken uyarı ve eleştirilerini yapmak zorundadır.
Her ne olursa olsun, bu ülke bizim ve bu siyasi partiler ve yöneticilerde bizim halkımızdır.
Biz bu düşünceden yola çıktık. Yıkıcı değil yapıcı olmak ve yol göstermek amacımız.
Yanlışları dile getirmek ve uyarmak, yol göstermek.
Ülkemizin her zaman birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır.
İktidarların her zaman görevleri ağırdır. Yanlış yapan iktidarlara halk mutlaka sandıkta gereken cevabı verir.
Sokaklar savaş alanına dönmemelidir.
Fikirler açık açık söylenmeli ve fikirler yasaklanmamalıdır.
Fikirler, düşünceler kavga edilmeden tartışılırsa doğru bulunur ve uygulanır.
Dünyanın en güzel toprağına sahip olan ülkemizi batırmak değil, muasır medeniyetlerin seviyesine çıkarmak için mücadele etmeliyiz.
Bu dünya kimseye baki değildir.
Mustafa Kemal Atatürk ne demiş. “ Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” Yani sonsuza kadar yaşayacaktır.
Bizler ve gelecek neslimiz Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatmanın mücadelesini yapmak mecburiyetindedir.
Zekeriya Tümer. 
ULUSAL HABER & ULUSAL AJANS
İstanbul, 08.02.2014

6 Şubat 2014 Perşembe

Hasan AKDOĞAN / GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Gümrük müşavirleri antideprasanist!...
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET
Hasan AKDOĞAN 
Çok geniş bir kitleye hitap eden ve bugün seçimlerini yapacak olan gümrük müşavirleri bu mesleklerini elde edebilmek için çok çetin yollardan geçiyorlar.
Bu meslek iki yoldan elde edilebiliyor.
Birincisi, yönetmelikte belirtilen yükseköğrenim kuruluşlarında mezun olan kişiler 3 yıl mevcut gümrük müşavirlerinin yanında staj görüyor. Bilahare yapılan sınavı kazanınca Gümrük Müşavir Yardımcısı oluyor. Keza, bu görev de de 3 yıl çalıştıktan sonra tekrar sınava tabi tutuluyor ve kazanınca gümrük müşaviri olabiliyor. İkinci yol ise gümrük teşkilatında çalışan ve belli görevlerde bulunanlara (eski 1615 sayılı Gümrük Kanunu'na ve yeni 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun hükümlerine göre) emekli olduklarında doğrudan Gümrük Müşavirlik Belgesi veriliyor.
Bu belgeyi alan emekli gümrük müşavirleri ek bir iş yaparak emekli aylığına katkıda bulunacak bir gelire ka-vuşma olanağı buluyorlar. Buna sevinilirken çoğunlukla yaşanan sevinç ve umutlar gerçekleşme bir yana gümrük müşavirinin emekliliği burnundan fitil fitil de gelebiliyor. Hayatı zindana dönebiliyor. Tüm kazancını, itibarını, kaybedebiliyor. Hatta hapishane kapıları da onlara açılabiliyor.
Gümrük müşavirini koruyan ve kollayan bir sistem yok.
Emekli olan gümrük müşavirleri, çalıştıkları dönemlerde bazı gerçekleri görememiş olabilirler. Ancak, bu mesleği ilerde yapacak olan bürokratların bilmeleri gereken önemli konulardan biri de, emekli olup karnesini alan müşavirin kendi şirketini kurarak iş yapması her zaman mümkün olmuyor. Bakanlıktan emekli olduktan sonra Gümrük Müşavirlik Belgesi olanların çoğu kendi şirketlerini kuramazlar. Nedeni ise, ne paraları vardır ve ne de müşterileri. Bir gümrük müşavirlik şirketini kurabilmek için en az 50 bin TL lazımdır.
Kimler şirket kurar?
Hem para sahibi ve hem de belli bir müşteri portföyü olanlar. Emekli olan gümrük müşavirini yakalar ve ona şirketi kurdurabilirler. Sermaye sahibi kişi, iki müşavire belli bir ücret verebilir ve kendisi de müdür olarak şirketi yönetebilir. Şirketin yasal sorumluları gümrük müşavirleridir. Parayı alan ve kazanan sermayedar olan kişidir. Eğer sermaye sahibi kişi gümrük müşaviri ile herhangi bir konuda anlaşamaz ise hemen bir başka müşavir bulur ve onu şirketten çıkarabilir. Gümrük beyannamelerini imzalayan gümrük müşavirinin herhangi bir sebepten dolayı mahkemeye düşmesi ve bakanlıkça müşavirlik belgesinin elinden alınması halinde gümrük müşaviri kapının önüne konur ve kaderine terk edilebilir. Gümrük müşaviri para kazanayım derken, Allah göstermesin hapsi bile boylayabilir. Beyannamedeki imza onundur.
Şimdi böyle acı bir gerçekle karşı karşıya olan emekli gümrük müşavirlerini nasıl koruyabiliriz?
Bakanlık, gümrük müşavirine en ufak olaylarda olay mahkemeye intikal etti diye mahkeme sonucunu bekle-meden disiplin cezası uygulayabiliyor. Esasen, yargılama neticesi beklenmesi daha gerçekçi bir yol olabilir. Gümrük müşaviri gerçekten bilerek ve isteyerek bir suça iştirak etmiş ise o zaman cezasını çekmesi kaçınıl-mazdır.
Aslında, mükelleflerce iş takip sözleşmesi yapılırken sözleşme üzerine gümrük müşavirinin imzasının alınması istenebilir. Bu sözleşmelerin gümrüğe ibrazı istenebilir. Dışarıdan müdür atanması kaldırılabilir. Şirket müdürlerinin karneli kişilerin olması istenebilir. Gümrük müşavirliği mesleğine saygınlık kazandırmak için der-nekler ortaklaşa çalışabilir.
Risk kriteri gözden geçirilebilir.
Özellikle, 65 yaşın üstündeki müşavirlerin imzaladıkları beyannamelerin kırmızı hatta düşmesi sıkça olabiliyor. Bu durumda bu kişilerin çalıştırılmaları/çalışmalarının olanakları daraltılmış oluyor. Bu insanları yaşlı, işe yaramaz kategorisine koymak haksızlık. Siyasette böyle bir yaş uygulaması söz konusu değildir.
80 yaşında başbakan olarak devleti yönetmek mümkünken gümrük müşaviri 65 yaşını geçti diye ona engeller koymak haksızlık.
ZEKERİYA TÜMER - GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
Gümrük müşavirlerinin sorunlarından bir bölümünü 
Zekeriya Tümer dillendirmiş oldu.
Esasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca da istenmesine rağmen "Oda / Birlik olmalarına engeller çıkartılması, bilmeleri gerekmeyen konularda kendilerine orantısız sorumluluklar yüklenmiş olması, Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesinde bir etkilerinin bulunmaması,.  Personel istihdamında sorunlar yaşanması, vergi yükünün ağır olması, gümrük idareleri ile işlerini yaptıkları şirketler arasında sıkışmış durumda olmaları…" gibi bir çırpıda akla gelebilecek sorunlar ve durumlar nedeniyle bu meslek mensuplarının Türkiye'de en çok antideprasan ilaç kullanan grubu oluşturmaları boşuna değildir. (İstanbul, DÜNYA - 02.03.2013 05:20)

3 Şubat 2014 Pazartesi

SUNUŞ

Merhaba
Hayat çok uzun gibi gözükse de, uzun değil kısadır.
Yaşam tecrübelerle olgunlaşır.
Biz de yılların bizlere kazandırdığı tecrübe ve bilgilerimizi bu sitede sizlerle paylaşmak istiyoruz.
İki tane mesleğimiz var.
Birincisi Gazetecilik,
İkincisi Gümrük Müşavirliği…
Gümrük Müşavirliği, 4458 Sayılı Gümrük Kanunundan gücünü alır.
Gümrük Müşavirleri 4458 Sayılı Kanunun verdiği yetkilere dayanarak Gümrüklerde firmaların işlerini takip edip sonlandırmak için görev yaparlar.
Bu görevleri esnasında çok sorunlar yaşanır.
İşte bu sitede mevzuatlardaki aksaklıklar, sorunlar ve yapılması gereken konulara yer verilecektir.
Ayrıca; ülkemizde siyasi istikrarsızlık durmaksızın devam etmektedir.
Elbette bir gazeteci olarak bunlara kayıtsız kalamayız.
Yanlışları yazmak ve olumlu eleştirilerimizle de kamuoyunu aydınlatmakta görevimiz olmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmuş bir devlet değildir.
Kanla, gözyaşı ile acılarla, büyük sıkıntı ve üzüntüler ve de çok büyük fedakârlıklarla kurulmuştur.
Ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmak görevimiz olmalıdır.
Sitemizde bu konular ile ilgili yazılar yer alacaktır.
Ulusal milli birliğimize sahip çıkmalıyız.
Bir toplumda dil, din, milli ve manevi değerler kaybolursa, o toplum dağılmaya ve yıkılıp yok olmaya mahkûm olur.
Bu nedenle; birliğimizin ve dirliğimizin bozulmaması için olumlu çabalar göstermek görevimiz olmalıdır.
33 yıllık devlet tecrübemiz vardır.
Sosyal ve siyasal konularda çalışmalar yaptık.
Gazete, dergi çıkardık.
Yazı yazdık, yönettik.
Gümrük Müşavirliği şirketi yönettik ve yönetiyoruz.
Dernekler, vakıflar ve sosyal kurumlarda görevler yaptık, yapıyoruz.
68 yaşın tecrübesini yaşıyoruz.
Hayatımızda hep dürüst olduk.
Gayrimeşru yollara tevessül etmedik.
Bayrağımıza, dilimize, dinimize, milli ve manevi değerlerimize hep sahip çıktık ve saygı gösterdik.
Cumhuriyetin kazanımlarına ve Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıktık.
Siz okuyucularımızın, görüş ve düşünceleri bizim için önemlidir.
Hepinizi sitemizde görmek ve bizleri takip etmenizi isteriz.
Saygı ve sevgilerimizle…
Zekeriya Tümer